Penerbit Al Quran,Percetakan al Quran,al Quran terjemah,al Quran tanpa terjemah,Al Quran Perkata,Al Quran Tajwid,Al Quran untuk Wakaf
Login
Shopping Cart
shopping cart
News
25 Mei 2018
Al Quran Petunjuk Hidup
“Jangalah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah al-Baqarah.” (HR. Muslim) detail

22 Mei 2018
Sejarah diturunkannya Al Quran
Al Quran Turun kepada manusia yang paling mulia, diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, di malam yang paling mulia. Karenanya jadilah mulia dengan membaca, menghafal, memahami dan mengamalkannya. detail

21 Mei 2018
Menjaga Lisan
cukup cabe yang pedas Lisanmu Jangan yaaa detail

15 Mei 2018
Makan Sahur Ramadhan
makan sahur itu berkah detail

» index berita
Others
Others
Others

Hukum Riba dan pengertiannya


9 April 2018

Riba 

adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Riba dalam pandangan Islam

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 275 : ...padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.... Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah yang konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba.

Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang-piutang terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliah, sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba fadhl dan riba nasi’ah.

Riba Qardh 
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur (muqtaridh).
Riba Jahiliyyah 
Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena kreditur tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo.
Riba Fadhl 
Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
Riba Nasi’ah 
Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

penerbit al quran , penerbit jabal , jabal al quran , al quran terjemah , al quran tafsir , al quran perkata , al quran murah , al quran perkata tajwidBaca juga
  » 25 Mei 2018
Al Quran Petunjuk Hidup
“Jangalah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah al-Baqarah.” (HR. Muslim)

  » 22 Mei 2018
Sejarah diturunkannya Al Quran
Al Quran Turun kepada manusia yang paling mulia, diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, di malam yang paling mulia. Karenanya jadilah mulia dengan membaca, menghafal, memahami dan mengamalkannya.

  » 21 Mei 2018
Menjaga Lisan
cukup cabe yang pedas Lisanmu Jangan yaaa

  » 15 Mei 2018
Makan Sahur Ramadhan
makan sahur itu berkah

  » 9 Mei 2018
Bergembiralah Menyambut Ramadhan
perlu di ketahui bulan ramadhan adalah bulan yang istimewa bagi seluruh umat islam

Others
Search
Search:
Product Scroller
Information
Pembayaran
BCA

No. Rekening BCA 2830344953

a.n. Hendra Setiawan


Testimonial
akhwat
Quran bagus,harga tidak mahal.recomended

dini noviyanti
[URL]
Saya sudah membeli beberapa jenis Al-Quran di Penerbit Jabal. Saya merasa puas karena kemasan dan isinya menarik, khususnya bagi saya sebagai muslimah.

» lihat testimonial
» isi testimonial
USD Calc
US$ x Rp. 11,500 =
Rp.