Penerbit Al Quran,Percetakan al Quran,al Quran terjemah,al Quran tanpa terjemah,Al Quran Perkata,Al Quran Tajwid,Al Quran untuk Wakaf
Login
Shopping Cart
shopping cart
News
12 Februari 2019
Tips Konsisten Membaca Alquran | quran perkata
Tips agar tiap hari konsisten membaca Alquran | quran perkata detail

11 Februari 2019
Jangan Mengeluh di Hari Senin, Ini Keistimewaannya | Penerbit Alquran Jabal
Mengapa hari senin spesial? simak artikel ini | Penerbit Alquran Jabal detail

8 Februari 2019
Tafsir Alquran Surat QS al-Maidah Ayat 3
Menjelaskan Kesempurnaan Islam dan Bagaimana Menempatkannya dengan Jernih detail

7 Februari 2019
Penerbit Quran Bandung | 10 Manfaat Baca Al-quran Setiap Hari
Inilah Manfaat Manfaat Baca Al-quran Setiap Hari serta keajaiban al-quran di dunia | Penerbit Quran Bandung detail

» index berita
Others
Others
Others

Penerbit Alquran Terbaik di Indonesia | 17 Ilmu Alquran


26 November 2018

Berikut ini 17 Ilmu yang harus kita kuasai untuk dapat memahami dan mengamalkan Alquran dengan baik dan benar, serta agar tidak sembarangan dalam menafsirkannya. Adalah;

1. Ilmu Tawarikh al-Nuzul. | Penerbit Alquran Terbaik di Indonesia
Adalah ilmu yang menerangkan serta menjelaskan masa turun ayat serta tertib turunnya, satu demi satu, dari awal turun hingga akhirnya, serta tertib turun surat dengan sempurna.

Baca Juga:

2. Ilmu Mawathin al-Nuzul.
Adalah ilmu yang menerangkan tempat-tempat turunnya ayat, masanya, awal serta akhirnya. Kitab yang membahas ilmu ini banyak. (Diantaranya ialah al-Itqan, tulisan al-Suyuthi)

3. Ilmu Qira'at.
Adalah ilmu yang menerangkan rupa-rupa Qira'at (bacaan Alquran yang diterima dari Rasulullah SAW). (Seindah-indah kitab untuk mempelajari ilmu ini ialah kitab al-Nasyr Fi Qira'at al-Asyr, tulisan Ibnu Jazary)

4.Ilmu Asbab al-Nuzul.
Adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab turun ayat. (Diantara kitab yang menjelaskan hal ini ialah Lubab al-Nazul karangan al-Suyuthi)

5. Ilmu Gharib Alquran.
Ilmu yang menerangkan makna kata-kata yang ganjil yang tidak terdapat dalam kitab-kitab biasa, atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini menerangkan makna kata-kata yang halus, tinggi, serta pelik. | Penerbit Alquran Terbaik di Indonesia

6. Ilmu Tajwid.
Ilmu yang menerangkan cara membaca Alquran, tempat mulai serta pemberhentianny­a, serta lain-lain yang berhubungan dengan itu.

7. Ilmu Wujuh wa al-Nazhair.
Adalah ilmu yang menerangkan kata-kata Alquran yang banyak arti; menerangkan makna yang dimaksud pada satu-satu tempat. (Ilmu ini dapat mempelajari dalam kitab Mu'tarak alAqran, karangan al-Suyuthi)

8. Ilmu I'rabil Alquran.
Ilmu yang menerangkan baris Alquran serta kedudukan lafal dalam ta'bir (susunan kalimat). Di antara kitab yang memenuhi kebutuhan dalam membahas ilmu ini ialah Imla al-Rahman, karangan Abdul Baqa al-Ukbary.

9. Ilmu Al-Nasikh wa Al-Mansukh.
Adalah ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dianggap mansukh oleh sebagian mufassir. (Untuk mempelajari ilmu ini dapat dibaca kitab al-Nasikh wa al-Mansukh, susunan Abu Ja'far al-Nahhas serta al-Itqan karangan al-Suyuthi)

10. Ilmu Ma'rifat al-Muhkam wa al-Mutasyabih.
Ilmu yang menyatakan ayat-ayat yang dipansertag muhkam serta ayat-ayat yang dianggap mutasyabih. (Salah satu kitab mengenai illmu ini ialah al-Manzhumah al-Sakhawiyah, susunan Imam al-Sakhawy)

11. Ilmu I'dazAAlquran.
Adalah ilmu yang menerangkan kekuatan susunan tutur al- Alquran, sehingga ia dipansertag sebagai mukjizat, dapat melemahkan segala ahli bahasa Arab. (Kitab yang memenuhi keperluan ini ialah I’jaz Alquran, karangan al-Baqillany)| Penerbit Alquran Terbaik di Indonesia

12. Ilmu Bada'i Alquran.
Ilmu yang membahas keindahan-keind­ahan Alquran. Ilmu ini menerangkan kesusasteraan Alquran, kepelikan-kepel­ikan serta ketinggian-keti­nggian balaghah-nya. (Untuk ini dapat juga dibaca kitab al-Itqan karangan al-Suyuthi)

13. Ilmu Aqsam Alquran.
Adalah ilmu yang menerangkan arti serta maksud-maksud sumpah Tuhan atau sumpah-sumpah lainnya yang terdapat di dalam Alquran.

14. Ilmu Tanasub Ayat Alquran.
Ilmu yang menerangkan persesuaian antara suatu ayat dengan ayat sebelum serta sesudahnya. (Kitab yang memaparkan ilmu ini ialah, Nazhmu al-Durar karangan Ibrahim al-Riqa'iy)

15. Ilmu Jidal Alquran.
Ilmu untuk mengetahui rupa-rupa debat yang dihadapkan Al- Alquran kepada kaum musyrikin serta lain-lain. Ayat-ayat yang mengandung persoalan ini. (Dikumpulkan oleh Najamuddin al- Thusy)

16. Ilmu Adab al-Tilawah Alquran.
Adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk aturan yang harus dipakai serta dilaksanakan di dalam membaca Alquran. Segala kesusilaan, kesopanan serta ketentuan yang harus dijaga ketika membaca Alquran. Salah satu kitab yang amat baik.

17. Ilmu Amtsal Alquran.
Ilmu yang menerangkan segala perumpamaan yang ada dalam Alquran.(Kitab yang dapat dipelajari untuk ilmu ini antara lain Amtsal Alquran karangan al-Mawardi) | Penerbit Alquran Terbaik di IndonesiaBaca juga
  » 12 Februari 2019
Tips Konsisten Membaca Alquran | quran perkata
Tips agar tiap hari konsisten membaca Alquran | quran perkata

  » 11 Februari 2019
Jangan Mengeluh di Hari Senin, Ini Keistimewaannya | Penerbit Alquran Jabal
Mengapa hari senin spesial? simak artikel ini | Penerbit Alquran Jabal

  » 8 Februari 2019
Tafsir Alquran Surat QS al-Maidah Ayat 3
Menjelaskan Kesempurnaan Islam dan Bagaimana Menempatkannya dengan Jernih

  » 7 Februari 2019
Penerbit Quran Bandung | 10 Manfaat Baca Al-quran Setiap Hari
Inilah Manfaat Manfaat Baca Al-quran Setiap Hari serta keajaiban al-quran di dunia | Penerbit Quran Bandung

  » 30 Januari 2019
Grosir Alquran Murah Bandung
Alquran Murah Harga Grosir

Others
Search
Search:
Product Scroller
Information
Pembayaran
BCA

No. Rekening BCA 2830344953

a.n. Hendra Setiawan


Testimonial
akhwat
Quran bagus,harga tidak mahal.recomended

dini noviyanti
[URL]
Saya sudah membeli beberapa jenis Al-Quran di Penerbit Jabal. Saya merasa puas karena kemasan dan isinya menarik, khususnya bagi saya sebagai muslimah.

» lihat testimonial
» isi testimonial
USD Calc
US$ x Rp. 11,500 =
Rp.