Kunci Meraih Rezeki Menurut Al-Qur’an & Hadits

Penerbitalquran.com, Kunci Meraih Rezeki Menurut Al-Qur’an & Hadits – Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang perlu kita teladani dalam hal apapun. Bukan hanya tentang agama dan ibadah saja, melainkan juga masalah rezeki. Walaupun Nabi Muhammad adalah utusan Allah, namun Nabi juga melakukan ikhtiar untuk menjemput rezeki.

Seperti halnya ketika Nabi Muhammad ingin menjadi panglima perang, Beliau berlatih dan berjuang agar keinginan Beliau terkabul. Setiap keinginan manusia akan di kabulkan dengan catatan manusia mau berikhtiar dan berusaha.

Baca Juga : Amalan Ini Dapat Memperlancar Rezeki

Kunci Meraih Rezeki

Secara bahasa rezeki bermakna al-hadz wa an-nashiib (bagian). Sedangkan secara istilah, sebagian ulama mendefinisikannya dengan sesuatu yang boleh dimanfaatkan, dan orang lain tidak boleh melarang pemanfaatan sesuatu tersebut.

Rezeki bukan hanya soal uang, karena bentuk rezeki itu banyak sekali, mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, seperti: kedudukan, kemampuan, ilmu, kebijaksanaan, watak yang baik, makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya.

Allah dan Rasul telah menunjukkan kunci-kunci rezeki agar kita bisa membuka pintunya dan mendapatkan anugerah rezeki tersebut untuk bekal beribadah. Berikut adalah sebelas sebab syar’iyyah yang menjadi kunci rezeki sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW:

1. Berdoa & Istighfar

Kita tentu pernah mendengar ungkapan bahwa doa tanpa usaha itu omong kosong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Begitu dengan rezeki, kita tidak boleh hanya berusaha saja tanpa berdoa dan meminta kepada Allah SWT dan sebaliknya. Berdoa dan berusaha itu saling berkaitan dan harus dilakukan. // kunci meriah rezeki

Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Ya Allah aku meninta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.” (HR. Ibnu Majjah)

Allah berfirman dalam Surat Nuh ayat 10-12 yang artinya:

Maka aku katakan kepada mereka: Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS. Nuh Ayat 10-12)

Imam Qurthubi mengatakan, “Ayat ini menunjukkan bahwa kita bisa meminta diturunkan rezeki dan hujan dengan melalui istighfar.”

Lihat Rekomendasi : Penerbit Alquran

2. Taqwa

Selanjutnya untuk menjemput rezeki adalah dengan bertaqwa, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam surat at-Talaq ayat 2-3 yang artinya:

“…Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya…”

3. Tawakal

Rasulullah SAW bersabda, “Jika saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia telah memberikan rezeki kepada burung yang berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang.” // kunci meraih rezeki

4. Menyibukkan Diri dengan Ibadah

Salah satu pintu rezeki adalah mendedikasikan diri sepenuhnya kepada Allah SAW. Setiap ibadah hendaklah dilakukan dengan hati yang hadir, khusyuk dan tunduk. Rasulullah bersabda:

“Allah berkata, Wahai anak Adam sibukkanlah dirimu dengan beribadah kepadaKu, maka Aku akan memenuhi hati kalian dengan kekayaan dan memenuhi kedua tangan kalian dengan rezeki. Wahai anak Adam, janganlah menjauh dariKu, maka Aku akan memenuhi hati kalian dengan kefakiran dan memenuhi kedua tangan kalian dengan pekerjaan.

5. Shalat

Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132 yang artinya:

dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

6. Mengerjakan Berturut-turut antara Haji dan Umrah

Rasulullah SAW bersabda, “Kerjakanlah berturut-turut antara haji dan umrah, karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana al-kiir (ububan api) menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Tidak ada balasan bagi haji yang mambur kecuali surga.

7. Silaturrahim

Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya atau diakhirkan kematiannya, hendaklah dia menyambung tali kekerabatan.” // kunci meraih rezeki

8. Menginfakkan Harta di Jalan Allah

Allah berfirrman dalam surat as-Saba’ ayat 39 yang artinya:

“…dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.”

9. Menginfakkan Harta untuk Pencari Ilmu

Sahabat Anas bercerita: Pada masa Rasulullah SAW ada dua orang bersaudara, salah satunya mendatangi Nabi (untuk mencari ilmu), sedangkan yang lain bekerja. Kemudian yang bekerja itu mengadukan saudaranya (yang mencari ilmu) kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, “Barangkali engkau akan diberi rezeki sebab saudaramu.”

Baca Juga : 10 Amalan Agar Rezeki Lancar Dan Berkah

10. Bebuat Baik kepada Kaum Lemah

Berbuat baik kepada kaum lemah dengan memberikan bantuan kepada mereka merupakan salah satu sebab terbukanya pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali sebab kaum lemah kalian.”  // kunci meraih rezeki

11. Berhijrah

Bumi Allah sangatlah luas, sehingga ketika di suatu tempat kita tidak menemukan rezeki, maka kita akan mendapatkannya di tempat lain. Oleh karenanya, berhijrah berupakan salah satu kunci pembuka rezeki sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat an-Nisa ayat 100 yang artinya:

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak.”

Demikian tadi pembahasan mengenai kunci meraih rezeki sesuai dengan tuntunan agama Islam. Namun, perlu diingat bahwa rezeki dari Allah tidak hanya yang sifatnya harta benda saja, melainkan yang lainnya juga termasuk rezeki.

Allah memberi rezeki dengan berbagai macam cara dan berbagai macam bentuk. Jika Sahabat diberi rezeki berupa harta jangan lupa untuk memberikan dan berbagi kepada orang yang membutuhkan.

Tertarik untuk memesanan alquran custom di Penerbit Jabal? Silahkan buka website kami www.penerbitalquran.com. Selanjutnya, sampaikan kebutuhan pesanan Anda kepada admin kami.

Baca Artikel Lainnya :

penerbit alquran custom
Link Populer

Blog

Katalog

Reseller

Kontak

Penerbit Jabal

Jl. Desa Cipadung No.47, RT.3/RW.4, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Chat Admin
Halo, Ada yang bisa kami bantu?
Hai, ada pertanyaan seputar Al Quran custom? Chat di sini yaa..